Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.

Location: Piekary Śląskie, Silesia Province

Heating systems:
Julian
• Ziętek
• Andaluzja
• Kasztanowa

Operational data (2023):
  • The installed thermal capacity: 67,03 MW
  • Ordered thermal capacity: 55,7 MW
  • Sale of heat: 327 053 GJ

Spectrum:
Municipal and industrial market of heat

Customers:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
A Housing co-operative in Piekary Śląskie
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej in Piekary Śląskie
Housing Communities in Piekary Śląskie
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej in Piekary Śląskie
Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Medical Center GabosFor more information about MPEC