Dla przemysłu - KWK Pniówek

Dla przemysłu - KWK Pniówek

Przedmiotem projektu było wykonanie instalacji energetycznej wytwarzającej w układzie skojarzonym energię elektryczną, ciepło i chłód dla potrzeb podziemnej centralnej klimatyzacji KWK Pniówek.

Dla klimatyzacji KWK Pniówek wykonano unikatową w skali Europy pilotażową instalację energetyczną wytwarzającą w skojarzeniu energię elektryczną, ciepło i chłód. Instalacja składa się z dwóch prawie identycznych modułów (faz rozbudowy), składających się z szeregowo połączonych dwóch chłodziarek absorpcyjnych i jednej sprężarkowej, zapewniających podziemną moc chłodniczą ok. 5500 kW w wodzie zimnej o temperaturach na zasilaniu i powrocie odpowiednio 1,5 i 18°C. Ciepło dla potrzeb chłodziarek absorpcyjnych wytwarzane jest w dwóch silnikowych agregatach prądo- i ciepłotwórczych, zasilanych kopalnianym gazem metanowym, o mocy elektrycznej ok. 6400 kW. Energia elektryczna wytworzona przez agregat wykorzystywana jest na pokrycie zapotrzebowania własnego, a nadwyżka wynosząca ok. 5600 kW zasila elektryczną sieć kopalnianą. Klimatyzacja uruchomiona została we wrześniu 2000 r.

Pobierz: Projekt KWK Pniówek" (projekt.pdf/2,03MB)