1

Zakład Ciepłowniczy Poniatowa

2

Zakład Ciepłowniczy Poniatowa

3

Zakład Ciepłowniczy Poniatowa

4

Zakład Ciepłowniczy Poniatowa

5

Zakład Ciepłowniczy Poniatowa

Zakład Ciepłowniczy Poniatowa

Lokalizacja: Poniatowa, woj. lubelskie

Systemy ciepłownicze:

Dane eksploatacyjne (2023):
  • Zamówiona moc cieplna: 13,717 MWt (od 01.01.2024)
  • Sprzedaż energii cieplnej: 27 759 MWh

Spektrum:
Miejski i przemysłowy rynek ciepłowniczy

Główni klienci:
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Poniatowej
Wspólnoty Mieszkaniowe w Poniatowej
WENTWORTH-tech Sp. z o.o.
Brass Polska Sp. z o.o.