Działalność na polskim rynku

Działalność na polskim rynku

Działalność na polskim rynku

Działalność na polskim rynku

Działalność na polskim rynku

Działalność na polskim rynku

1995
Wejście spółki SFW GmbH na polski rynek

1997
Przejęcie ciepłowni Izo – Erg w Gliwicach w ramach nowo powstałej firmy Izo - Energo Sp. z o.o., rozpoczęcie dostaw energii cieplnej do Opel Polska (obecnie General Motors Manufacturing Poland)

Wykonanie dla KWK Krupiński (Jastrzębska Spółka Węglowa) pierwszej w polskim górnictwie węglowym instalacji kogeneracji wykorzystującej kopalniany gaz metanowy do produkcji energii elektrycznej i cieplnej (2,7 MWe). Powołanie nowej spółki SFW Energia Sp. z o.o.

2000
Wykonanie dla KWK Pniówek (Jastrzębska Spółka Węglowa) instalacji trójgeneracyjnej wykorzystującej kopalniany gaz metanowy do produkcji energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodu (6,4 MWe, 5,7 MWchł)

Zawarcie umowy z miastem Pyskowice na zasilanie w energię cieplną

Dzierżawa i eksploatacja ciepłowni zakładów Syntex Sp. z o.o.  w Łowiczu, dostawa energii cieplnej dla Syntex oraz miasta Łowicza

2001
Nabycie 100% udziałów spółki Energopon Sp. z o.o. posiadającej dwa zakłady ciepłownicze – Suchedniów, Poniatowa

2002
Połączenie spółek Izo – Energo Sp. z o.o., Energopon Sp. z o.o.  ze spółką dominującą SFW Energia Sp. z o.o.

2003
Nabycie 74,5% udziałów spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich

2005
Dostawa kolejnego agregatu kogeneracyjnego wykorzystującego kopalniany gaz metanowy do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w KWK Krupiński (Jastrzębska Spółka Węglowa) o mocy elektrycznej 3,9 MW

2006
Zwiększenie ilości posiadanych udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich do wysokości 94,45% poprzez budowę nowej ciepłowni „Andaluzja II”

Nabycie 85% udziałów spółki Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli

2008
Nabycie 100% udziałów spółki Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o. w Czerwionce – Leszczynach

2009
Zwiększenie ilości posiadanych udziałów w spółce Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli do 100%

2010
Zwiększenie ilości posiadanych udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Piekarach Śląskich do 97,45% poprzez zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa Enmag EG (trzy systemy ciepłownicze w Piekarach Śląskich)

Nabycie 100% udziałów spółki Zakład Produkcji Ciepła Żory Sp. z o.o. w Żorach

2011
Założenie spółki SFW Bio Sp. z o.o. z siedzibą w Leszczawie Dolnej, której głównymi zadaniami są: zakładanie plantacji roślin energetycznych i produkcja paliw odnawialnych.

Nabycie 100% udziałów spółki Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Iławie. 

2013
Nabycie 100% udziałów Spółki EC Gorlice Sp. z o.o. w Gorlicach

2014
Z satysfakcją informujemy, iż SFW Energia Sp. z o.o. została laureatem ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez NSZZ "Solidarność" i dnia 15.04.2014 r. jako jedna z nielicznych wyróżnionych firm odebrała z rąk Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP oraz Piotra Dudy przewodniczącego NSZZ "Solidarność" certyfikat “Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Spółka SFW Energia znalazła się w zaszczytnym gronie ok. 70 przedsiębiorstw, które mogą posługiwać się powyższym certyfikatem. SFW Energia została zgłoszona do konkursu przez pracowników ciepłowni Gliwice, Poniatowa i Suchedniów, członków Związku Zawodowego NSZZ "Solidarność".

   

                     (Fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska/Kancelaria Prezydenta RP)              

2015

W województwie śląskim 170 firm może pochwalić się tytułem Diament Forbesa, którym wywiadownia przyznała pozytywny rating wiarygodności, a więc takich, które są rentowne (na podstawie wskaźników EBIT i ROA), mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające wszystkie te warunki musiały również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. SFW Energia uplasowała się na 83 miejscu listy. W wrześniu 2015 Zarząd SFW Energia założył spółkę Logistyka Paliwa i Energia Sp. z o.o.

2016

Nabycie 85,37% udziałów w spółce Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.