1

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich

2

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich

3

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich

4

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich

5

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich

Lokalizacja: Piekary Śląskie, woj. śląskie

Systemy ciepłownicze:
  • Julian
  • Ziętek
  • Andaluzja
  • Kasztanowa
Dane eksploatacyjne (2018):
Zainstalowana moc cieplna: 83,130 MW
Zamówiona moc cieplna: 68,2 MW
Sprzedaż energii cieplnej: 112 129 MWh

Spektrum:
Komunalny i przemysłowy rynek ciepłowniczy

Klienci:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich
Wspólnoty Mieszkaniowe w Piekarach Śląskich
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śl.
Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Więcej informacji o MPEC