Dla przemysłu

Dla przemysłu

SFW Energia projektuje, finansuje, modernizuje oraz wykonuje i eksploatuje urządzenia wytwórcze ciepła, chłodu i energii elektrycznej wraz z sieciami do ich przesyłu. Wdrażając swoje rozwiązania w przedsiębiorstwach przemysłowych Spółka oferuje jednocześnie różne modele ich finansowania i eksploatacji.Wybrane realizacje: