Plan remontów

Informacja Plan remontów na rok 2022, w myśl zapisów Ustawy Prawo Energetyczne
z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505 i 1642), art. 16 ust. 17Elektrociepłownia Gliwice

1 Remonty kotłów parowych
2 Przegląd sprężarek, remont osuszacza
3 Remont izolacji cieplnych
4 Remont kanałów spalin
5 Remont elektrofiltrów
6 Wymiana armatury na kotłach parowych
7 Remont układów rusztowych
8 Remont konstrukcji stalowych
9 Okresowy przegląd turbiny wraz zakupem części
10 Utrzymanie ruchu
11 Remont Rurociągu do Stellantis


Ciepłownia Poniatowa

1 Remont taśmociągu nawęglania
2 Remont budynków i pomieszczeń
3 Remont odżużlaczy
4 Zabezpieczenia antykorozyjne
5 Wymiana armatury na sieci ciepłowniczej
6 Wymiana worków odpylacza oraz koszy
7 Remont instalacji elektrycznych
8 Remont wymurówek kotłów
9 Przegląd i legalizacja wag
10 Konserwacja komina


Ciepłownia Suchedniów

1 Remont budynku
2 Remont urządzeń pomocniczych
3 Remont ładowarki miału
4 Remont pompowni
5 Wymiana zaworów i instalacji zasilającej na terenie kotłowni